Skip to main content

Kasvatustieteen päivät

21.–22.11.2024 | Turun yliopisto

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja ylirajaisuus koulutuksessa

Osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat koulutuksen kulmakiviä. Meneillään olevien globaalien murrosten vuoksi koulutusta tulee tarkastella yli kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja materiaalisten rajojen. Kasvatustieteen päivät kutsuu keskustelemaan uusista tutkimuksista ja rakentamaan kriittistä ymmärrystä ylirajaisesti osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksistä.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Kasvatustieteen päiville Turkuun 21.–22.11.2024.

Tärkeät päivämäärät

  • 15.4.–15.5.2024: Esiseminaari-, teemaryhmä- ja symposium-ehdotusten jättö
  • 14.6.2024: Ilmoitus esiseminaarien, teemaryhmien ja symposiumien hyväksymisestä
  • 12.8.–12.9.2024: Abstraktin jättö teemaryhmiin
  • 1.10.2024: Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä
  • 1.11.2024: Ohjelma ja abstraktit julkaistaan verkkosivuilla
  • 2.9.–18.10.2024: Earlybird-ilmoittautuminen
  • 19.10.–15.11.2024: Regular-ilmoittautuminen
  • 20.11.2024: Esiseminaarit
  • 21.–22.11.2024: Kasvatustieteen päivät Turussa

Järjestäjä

Yhteistyökumppanit

#getinspiredbyscience