Skip to main content

Esiseminaari-, teemaryhmä- ja symposium-ehdotusten jättö

Ehdotusten jättö

Esiseminaari-, teemaryhmä ja symposium-ehdotusten haku Kasvatustieteen päiville on auki 15.4.–15.5.2024. Ehdotusten jättö tapahtuu osoitteessa https://link.webropol.com/s/kasvatustieteenpaivat2024ehdotustenjatto.

Yhteydenotot ja tiedustelut: kt-paivat2024@utu.fi.

Toteutetaan Kasvatustieteen päivät yhdessä!

Tervetuloa järjestämään teemaryhmä tai symposium Kasvatustieteen päiville 21.22.11.2024. Päivillä on mahdollisuus myös esiseminaarin järjestämiseen 20.11.2024. Sessiot tarjoavat oivan mahdollisuuden tutkimuksen esittelemiseen, verkostojen luomiseen ja uusien virikkeiden saamiseen.

Kasvatustieteen päivien 2024 teema on Osallisuus, yhdenvertaisuus ja ylirajaisuus koulutuksessa.

Kasvatuksella on tärkeä tehtävä yhteiskuntaa koossa pitävänä voimana. Ajassamme korostuvat keskinäinen kilpailu, eriarvoistuminen ja vastakkainasettelut. Planetaariset kriisit edellyttävät yhteisiä ponnisteluja, mutta moni kokee kantavansa ongelmia ja vastuuta omilla hartioillaan. Yksinäisyyden kokemukset lisääntyvät. Tämä avaa kasvatustieteen uudelleen pohdittavaksi kysymyksen siitä, miten kouluissa ja muissa yhteisöllisen kasvun tiloissa voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Miten ylläpitää keskinäistä luottamusta yli kulttuuristen, sosiaalisten ja maantieteellisten rajojen? Toivomme ehdotuksia monenlaisista tutkimuksellisista teemaryhmistä ja symposiumeista, jotka liittyvät päivien teemaan.

Sessioiden toteutustavoista

Session järjestäjä määrittelee session toteutustavat. Toivomme innostavia ja aktivoivia lähestymistapoja, joissa jokainen läsnäolija voi syventää omaa ymmärrystään, saada uusia ajatuksia omaan työhönsä tai löytää uusia tutkimuskumppaneita. Näin haastamme toteuttamaan toiminnallisia ja vuorovaikutteisia sessioita, joissa nuoret ja varttuneet tutkijat voivat kohdata.

Ryhmissä tutkimustaan esittäville tutkijoille on varattava riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia sekä esitykseen että vuoropuheluun. Sessioissa on myös hyvä valmistautua kokoamaan yhteen käytyä keskustelua. Teemaryhmäsessiot ja symposiumit ovat kestoltaan 90 minuuttia. Esiseminaarien kesto on järjestävän tahon määriteltävissä.

Teemaryhmät

Teemaryhmissä keskustellaan temaattisesti toisiinsa liittyvistä aiheista ennakkoon valmisteltujen esitysten pohjalta. Ryhmissä voidaan käsitellä niin metodologisia, teoreettisia kuin sisällöllisiä kysymyksiä. Teemaryhmän vastuuhenkilöt arvioivat teemaryhmään tarjotut abstraktit ja laativat sessioiden aikataulun yhteistyössä päivien suunnittelutoimikunnan kanssa. Vastuuhenkilöt huolehtivat sessioiden puheenjohtajuudesta ja ajankäytöstä.

Symposiumit

Symposiumissa keskitytään teemaryhmää syvällisemmin ja rajatummin valittuun tieteelliseen aihepiiriin. Symposium on 90 minuutin pituinen, pääsääntöisesti kolme tai neljä esitystä sisältävä kokonaisuus, jonka kokoamisesta ja käytännön järjestelyistä vastaavat symposiumin vastuuhenkilöt. Symposiumin esittäjät on kutsuttu ja esitysten aiheet on valittu niin, että ne muodostavat yhdessä temaattisesti ehjän kokonaisuuden.

Symposiumin vastuuhenkilöt toimivat tilaisuudessa puheenjohtajina. Puheenjohtaja vastaa siitä, että sekä esittäjällä että kuulijoilla on mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen. Symposiumiin voidaan kutsua myös diskussantti, joka analysoi ja kommentoi esityksiä ennen yleiskeskustelua sekä tuo kriittisiä näkökulmia symposiumin aihepiiriin.

Esiseminaarit

Esiseminaareissa konferenssin teemaan liittyviä tärkeitä näkökulmia voidaan tuoda laajemmin konferenssiyleisön tietoisuuteen tai järjestää omia koulutuksia ja tilaisuuksia esimerkiksi väitöskirjatutkijoille. Esiseminaarien järjestäjät päättävät aikataulusta, sisällöstä ja työskentelytavoista.

Tärkeät päivämäärät

 • 15.4.–15.5.2024:
  Esiseminaari-, teemaryhmä- ja symposium-ehdotusten jättö
 • 14.6.2024:
  Ilmoitus esiseminaarien, teemaryhmien ja symposiumien hyväksymisestä
 • 12.8.–16.9.2024:
  Abstraktin jättö teemaryhmiin
 • 1.10.2024:
  Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä
 • 1.11.2024:
  Ohjelma ja abstraktit julkaistaan verkkosivuilla