Skip to main content

Puhujat

Niina Junttila

Professori, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Lue bio

Niina Junttila on kasvatuspsykologian professori Turun yliopistossa ja kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin, osallistumiseen ja oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Niina on erityisen kiinnostunut sosiaalisen ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksen taustatekijöistä, mekanismeista ja näiden hinnasta yksilölle ja yhteiskunnalle sekä ratkaisuista, joilla yksinäisyyttä ja syrjäytymistä voidaan vähentää. Tällä hetkellä Niina johtaa STN:n rahoittamaa Right to Belong – Ratkaisuja yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseen lapsuudessa ja nuoruudessa -tutkimuskonsortiota, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vähentää heidän sosiaalisen ulkopuolisuuden tunteitaan.

Lisätietoa: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/niina-junttila

Kuva: Jussi Vierimaa

A. Lin Goodwin

Professori, Boston College

Lue bio

Lin Goodwin (葛文林) is the Thomas More Brennan Endowed Professor of Education at the Lynch School of Education and Human Development. Prior to joining Boston College, she was Dean of the Faculty of Education at the University of Hong Kong (2017–2022) and Vice Dean at Teachers College, Columbia University (TCCU) in New York (2011–2017), where she also held the Edward S. Evenden Professorship in Education. Professor Goodwin served as Vice President of the American Educational Research Association (AERA)—Division K: Teaching and Teacher Education (2013–2016), and is a Senior Research Fellow of the Learning Policy Institute. Nominated by her peers, she was selected as a 2024 AERA Fellow which “honors scholars for their exceptional contributions to, and excellence in, education research”. She is the recipient of several multi-million-dollar U.S. federal grants to support TR@TC, an innovative teaching residency program at TCCU that she designed and launched in 2009, a program that has prepared 13 cohorts—and counting—of exceptional teachers for NYC schools.

Dr. Goodwin’s research focuses on teacher/teacher educator beliefs, identities and development; equitable education and powerful teaching for immigrant and minoritized youth; comparative analyses of international teacher education practice and policy; and the experiences of Asian/Asian Americans in U.S. schools. She is widely published and has been recognized for her research and scholarship by the AERA SIG: Research on the Education of Asian and Pacific Americans and the Committee on Scholars of Color, and by the National Institute of Education in Singapore as the inaugural Dr. Ruth Wong Professor of Teacher Education. More recently, she is the 2023 recipient of the AERA Division K Legacy Award that celebrates senior scholars “who have made significant and exemplary contributions to the field of teaching and teacher education.” In 2022, she received a Spencer Foundation Mentor Award honoring her work with emerging academics and doctoral students. Professor Goodwin’s research and practice have taken her around the world to numerous countries such as Brazil, Jordan, Mongolia, Latvia, China, Poland, Finland and Australia among others, where she has collaborated with local educators to support equitable and inclusive outcomes for all students. She began her career as a special education teacher in secondary school.

Lisätietoa: A. Lin Goodwin (bc.edu)

Anna Wallin

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Lue bio

Anna Wallin toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa tarkastelee ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen liittyviä kysymyksiä työelämän konteksteissa. Wallin on erityisen kiinnostunut työelämän muutosten, kuten työn digitalisoitumisen, yhteyksistä työhyvinvointiin, ammatilliseen kehittymiseen ja ammatillisiin identiteetteihin. Lisäksi Wallin on kehittänyt eläytymismenetelmää laadullisena aineistonkeruumenetelmänä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Tällä hetkellä Wallin on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa “THEwellbeing – Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen”, jossa hän tutkii korkeakouluopettajien hyvinvoinnin ja opetuksen välisiä yhteyksiä.

Lisätietoa: https://researchportal.tuni.fi/fi/persons/anna-wallin-2